PERIODIEK # 8 - Tirade, Revolver, Passionate en Septentrion

Rubriek waarin (literaire) en andere tijdschriften op de leestafel belanden. Intussen is die op allerlei manieren dichtgeslibd en zijn we dus dringend toe aan een paar fikse inhaalmaneuvers, met ditmaal alvast Tirade, Revolver, Passionate en Septentrion.
°°TIRADE: Het literaire tijdschrift Tirade laat zich niet door modieuze akkefietjes van de wijs brengen en geeft nog steeds veel ruimte aan het langere essay, zoals weer in dit eerste nummer van 2009 (nr. 427), met steeds onderwerpen die je met kleine enterhaakjes aan de pagina houden. Jan Fontijn schrijft bijvoorbeeld een essay over melancholie en de islam, Louis Couperus, Orhan Pamuk en Isabelle Eberhardt, terwijl jurist Reiner De Winter zich dan net weer afvraagt waarom de Deense cartoons destijds zo'n rel veroorzaakten, terwijl er veel aanstootgevender prenten waren, die niet tot een vergelijkbare rel leidden. Martijn Meijer onderzoekt leven en werk van Yukio Mishima ("Mishima heeft zijn lichaam als materiaal genomen, hij heeft in zijn vlees gesneden, alsof hij een beeld uit zichzelf wilde hakken") en Nick van Tilburg onderzocht de rol van de dichter Halbo C. Kool in De Avonden van Gerard Reve. Verder zijn er debutanten als David Manos Pefko (met het verhaal 'De detentiesigaret'), essayist Michel Hoffer en poëzie van de achttienjarige Lieke Marsman. Verder is er ook poëzie van Mark Boog, Catharina Blaauwendraad, Peter du Gardijn, Erik Jan Harmens en Peter van Lier. Plus drie verhalen van Lloyd Haft, Robert Menasse en Michel Ramaker. Voorwaar een bijzonder goed gestoffeerd nummer.
°°REVOLVER: In het nieuwe nummer van Revolver krijgt dichter en kunstbeschouwer Roland Jooris vrij spel. Getekend of gedicht, gevat in een roomkleurig omslag dat aan de uitgaven van Gallimard doet denken, bundelt teksten waarin onderhuids of expliciet de relatie tussen tekenen en dichten ter sprake komt. Ook werden enkele van zijn aan beeldende kunst gewijde gedichten of prozagedichten in het geheel opgenomen. De teksten kunnen als een vervolg worden beschouwd op het in 1992 verschenen Geschilderd of geschreven van Jooris. Het bevat volkomen uitgepuurde reflecties over het werk van onder meer Dan Van Severen, Pierre Reverdy, Roger Raveel, Raoul De Keyser, Paul Cézanne, Karel Dierickx, Morandi, André du Bouchet en Gust De Smet.
°°PASSIONATE: Het tijdschrift Passionate eert met een bijzonder nummmer de Nederlandse dichter Hans Verhagen, die 70 jaar is geworden en op 28 mei 2009 de P.C. Hooft-prijs ontvangt. De redactie van Passionate Magazine noemt "Hans Verhagen vanaf de eerste jaargangen een van de inspiratiebronnen", onder meer omdat hij "als redacteur van de tijdschriften gard sivik en De Nieuwe Stijl een journalistieke en grootstedelijke literatuur voorstond." Daarnaast besteedt het nummer aandacht aan Verhagens veelzijdigheid: hij was dichter, journalist, televisiemaker en beeldend kunstenaar. De redactie brengt met dit project in kaart "hoe een bijzonder auteur/kunstenaar zich ontwikkeld heeft en wat zijn huidige invloed is op andere auteurs." Verhagen combineert al "sinds zijn debuut in 1963 met Rozen & motoren, zijn persoonlijke lyriek met een nietsontziende blik op de wereld om hem heen".
De special van Passionate Magazine is met bijzondere zorg samengesteld, zo merk je aan veel details, en bevat bijdragen van onder meer Hans Verhagen, Remco Campert, Bernlef, Hans Sleutelaar, Astrid Lampe, Peter Bulthuis, Bas Belleman, Rob Peters, John Schoorl, Bernard Wesseling, Ine Poppe, Bertram Mourits, Toef Jaeger, Hans Keller, Vic van de Reijt en Erik Brus e.v.a. Ook is uniek fotomateriaal toegevoegd, evenals niet eerder gepubliceerde gedichten en songteksten van Hans Verhagen. Het nummer bevat als extra het filmportret Ontdrifting, ooit gemaakt in opdracht van het GMDW-festival in 2003. Deze special kost 9,99 euro.
°°SEPTENTRION: Dit tijdschrift, een uitgave van de stichting Ons Erfdeel, is bedoeld als uithangbord voor de Vlaamse en Nederlandse cultuur in het Franse taalgebied en is toe aan zijn 38ste jaargang. Telkens bevat het een inhoudelijke dwarsdoorsnede van zowel culturele als meer sociaal-politieke onderwerpen, geschreven door een corps specialisten. In dit nummer onder meer aandacht voor de toekomst van Brussel (Philippe van Parijs) en een portret van de fabelwereld van de Vlaamse schrijver Frank Adam (°1963), die het personage van de luisterende ezel in de Nederlandstalige literatuur introduceerde, een bijdrage van Frank Hellemans. Verder komt ook Anna Enquist voor het voetlicht met een essay van Doiran Camps dat vooral oog heeft voor haar poëzie. Voor de bloemlezing Le dernier cru ging Jozef Deleu dan weer op zoek naar zes onlangs gepubliceerde gedichten, met poëzie van Hester Knibbe, Pieter Boskma, Mark van Tongele, Peter Verhelst, Bart Meuleman en Thomas Möhlmann. Zie hier voor de volledige inhoud.
Tags: Periodiek
Geplaatst door Dirk Leyman op 10-04-2009
Verwante berichten
Periodiek
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening