Jeroen Brouwers scherp over Nederlands-Vlaamse samenwerking

De Nederlandse schrijver Jeroen Brouwers heeft bij de uitreiking van de Vlaams-Nederlandse Prijs voor Culturele Samenwerking nog maar eens zeer zwaar uitgehaald naar de Taalunie en de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse culturele instellingen. In zijn dankrede ging Brouwers fors door: "Vlaams-Nederlandse prijs voor Culturele Samenwerking. Het is me wat! De waarheid is (...) dat van een zogenaamde Vlaams-Nederlandse Nederlands-Vlaamse culturele samenwerking, laat staan integratie, nog altijd ternauwernood sprake is. Nederland geeft niks om Vaanderen, wat we al weten sedert 1830. Nederland houdt geen rekening met Vlaanderen. Nederland negeert Vlaanderen. (...) In de Nederlandse media is er zo goed als geen aandacht aan besteed, wat symptomatisch is bij alles wat aldaar uit Vlaanderen komt aanwaaien." Brouwers' gram richt zich opnieuw grotendeels op de Nederlandse Taalunie, die de Prijs der Nederlandse Letteren in 2007 aan Brouwers toekende. De schrijver weigerde, omdat hij het bedrag (toen nog 16.000 euro) te weinig vond voor wat de meest prestigieuze literaire prijs van de Lage Landen zou moeten zijn. De Vlaamse minister van Cultuur wilde toen gevolg geven aan die verzuchtingen, de Nederlandse minister weigerde. Ook dat zit Brouwers nog altijd hoog: "Het ene opperhoofd der unie, de Vlaamse cultuurminister Bert Anciaux, heeft geprobeerd het andere opperhoofd, zijn Nederlandse collega Ronald Plasterk, te overtuigen van de redelijkheid, ook vanuit prestigieus standpunt, het geldbedragje te verhogen. Vergeefs. De Nederlandse cultuurbobo Plasterk had zelf al, naar eigen onfeilbaar inzicht, uit eigen beweging en initiatief, zonder vooroverleg met zijn Vlaamse medebestuurder Anciaux beslist en besloten, dat het geldbedragje niet zou worden verhoogd, terwijl hij doof bleef voor de tegenargumentaties en -voorstellen van Vlaamse zijde. Symptomatisch." Brouwers schreef over de hele kwestie recent het 'vloekschrift' Sisyphus' bakens.
De nieuwe, tweejaarlijkse Prijs voor Culturele Samenwerking is een initiatief van de ontslagnemende Vlaamse minister van Cultuur Bert Anciaux. De prijs gaat telkens naar een Nederlander en een Vlaming die zich "op bijzondere wijze verdienstelijk maakten als culturele bruggenbouwers tussen Vlaanderen en Nederland". De laureaten krijgen elk 25.000 euro. Zie ook ons vorige bericht.
Tags:
Geplaatst door Hans Cottyn op 29-06-2009
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening