Vlaams-Nederlandse Cultuurprijs na één editie stopgezet

De Prijs voor Vlaams-Nederlandse Culturele Samenwerking, die vorig jaar aan het eind van de legislatuur van Cultuurminister Bert Anciaux werd ingesteld, zal geen tweede editie kennen, zo meldt De Standaard. Vorig jaar rond deze tijd ontvingen Jeroen Brouwers (foto) en Jozef Deleu elk 25.000 euro uit de budgetten van Cultuur. Het plan van Anciaux was dat om de twee jaar een Nederlander en een Vlaming die zich "op bijzondere wijze verdienstelijk maakten als culturele bruggenbouwers tussen Vlaanderen en Nederland" de prijs zouden ontvangen.

De huidige minister van Cultuur, Joke Schauvliege, heeft beslist deze cultuurprijs niet opnieuw te zullen uitreiken. Volgens de woordvoerder van het kabinet Schauvliege wordt de prijs geschrapt "omdat hij niet afgestemd was met Nederland. Daar was men niet op voorhand op de hoogte gebracht. Men was er niet blij dat het initiatief eenzijdig was afgekondigd." Toenmalig Nederlands staatssecretaris van Cultuur, Ronald Plasterk, zei toen niet betrokken te zijn bij het initiatief.

Maar dat de prijs nu al geschrapt wordt - een jaar voor de uitreiking - zal alvast op de budgetten van de minister een gunstig effect hebben. Joke Schauvliege heeft in haar korte tijd als Vlaams Cultuurminister geen gelegenheid laten voorbijgaan om te benadrukken dat er moet worden bespaard.

Toen Jeroen Brouwers vorig jaar min of meer ad hoc de 25.000 euro toebedeeld kreeg, kon dat worden gezien als een soort van wiedergutmachung. Brouwers weigerde in 2007 de Prijs der Nederlandse Letteren omdat hij de 16.000 euro "een aalmoes" vond. Deze prijs - ondertussen opgetrokken tot 40.000 euro - wordt gezamenlijk betaald door de Nederlandse en Vlaamse overheid. Bert Anciaux had bij zijn Nederlandse collega Plasterk gepleit voor een verhoging van het prijzengeld, maar die had daar geen oren naar.

In zijn dankrede op de uitreiking van prijs vorig jaar haalde Brouwers fel uit naar de Vlaams-Nederlandse samenwerking: "Vlaams-Nederlandse prijs voor Culturele Samenwerking. Het is me wat! De waarheid is (...) dat van een zogenaamde Vlaams-Nederlandse Nederlands-Vlaamse culturele samenwerking, laat staan integratie, nog altijd ternauwernood sprake is. Nederland geeft niks om Vaanderen, wat we al weten sedert 1830. Nederland houdt geen rekening met Vlaanderen. Nederland negeert Vlaanderen. (...) In de Nederlandse media is er zo goed als geen aandacht aan besteed, wat symptomatisch is bij alles wat aldaar uit Vlaanderen komt aanwaaien." (Foto Jeroen Brouwers: Stephan Vanfleteren)

Tags: Letterenbeleid, Nederlandse literatuur
Geplaatst door Hans Cottyn op 24-06-2010
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening