WEBSITESTORIES # 12 - Boeklog.info

Wat het meest in het oog springt op Boeklog.info, het weblog met boekrecensies van A. IJ. van den Berg, is de absolute regelmaat waarmee hij zijn site aanvult. Zo'n 1968 titels staan er nu online, wat neerkomt op zo'n 380 boekbesprekingen per jaar.
De boeklogger houdt zich niet bezig met de actualiteit. Er is geen patroon in zijn besprekingen te ontdekken. Wél verschijnt er elke dag een stukje.
Van den Berg, van huis uit historicus en journalist, is een eclectische lezer. Van historische non-fictie, tot nieuwe poëzie en alles wat daartussen zit kan op zijn belangstelling rekenen. Om een voorbeeld te geven: de voorbije week verscheen er een uitgebreide en kritische bespreking van de alom bejubelde roman 2666 van wijlen Roberto Bolaño, een zuinig stukje over de gebundelde columns van voormalig wielrenner Peter Winnen en een tamelijk positief verslag over de recente Friese roman it Guozzeroer van Rink van der Velde.
Dat er in het Nederlands geschreven besprekingen van Friese boeken via boeklog toegankelijk zijn voor een groot publiek, is opmerkelijk en een goede zaak. Verder beperkt Van den Berg zich hoofdzakelijk tot het Nederlandse en Engelse taalgebied.
Hij laat zich erop voorstaan dat zijn stukjes er in "één geut" uitkomen. "Werk mag het nog altijd niet worden", schrijft hij in mei 2008 over zijn weblog: "Aantekeningen zijn het voor een artikel, nooit al het artikel zelf." In een meer recente inleiding (uit 2010) merkt hij op dat ze een puzzelstukje zijn in een groter verband, al kan hij niet aangeven wat dat grotere verband dan behelst.
Wie Boeklog volgt, ziet er niet meer en niet minder in dan een aangenaam kritisch leesdagboek. Van den Berg is eigenzinnig in zijn opvattingen. Zo ziet hij er geen been in om het vermeende meesterwerk van Bolaño clichématig, kitscherig en veel te vrijblijvend te noemen. Ook in veel andere "boeklogjes" is hij niet mild en bezigt een wat bezadigde toon. Weinig kan hem voor de volle 100 procent bekoren. Maar de boeklogger is ook genuanceerd: hij laat nooit na, zelfs in een ronduit negatieve bespreking, ook te vermelden wat de schrijver in zijn ogen wél goed deed. Ook herleest hij veel en brengt verslag uit over zijn bevindingen.
De site is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Het enige wat je op een dwaalspoor brengt is het tabje "dossier". Soms is er wel degelijk een echt dossier opgebouwd over een schrijver, bijvoorbeeld over de Amerikaanse oorlogsverslaggever A.J. Liebling, maar er staan ook schrijvers onder die eigenlijk alleen maar genoemd worden in een andere bespreking, die "getagged" zijn, om het in goed web-Nederlands te stellen. Maar dit is maar een bagatelletje in een verder mooi en persoonlijk project dat met de jaren steeds meer een publieke, "voorlichtende" functie heeft gekregen.

Tags: Digitalisering, Nederlandse literatuur, Engelse literatuur
Geplaatst door Wineke de Boer op 17-03-2011
Verwante berichten
Websitestories
Reacties

Dank voor uw belangstelling. Overigens bent u een maand te vroeg. Bij het tweeduizendste boeklogje ergens in april hoop ik iets te doen dat wel de aandacht waard is.

geplaatst door A.IJ. van den Berg op donderdag 17 maart 2011 om 18u37
Geef uw mening