PERIODIEK # 37 - Terras 00

Bij het lanceren van een nieuw tijdschrift is het goed om een beetje te bluffen. Op de eerste pagina's van het nulnummer van Terras gaat het er dan ook tamelijk ronkend aan toe. "Terras zoekt de pakkende verwoording van dat wat we niet zomaar doorgronden, maar waar we niet aan kunnen ontkomen. " De redactie van Terras, met daarin onder meer Mischa Andriessen, Kim Andringa en Jan Baeke, vindt inspiratie bij het in 2008 opgeheven tijdschrift Raster. Ze wil Raster uitdrukkelijk niet voortzetten, maar wel dezelfde "nieuwsgierigheid, attitude en aanpak als Raster laten zien".
Waarin Terras zich onderscheidt, en een beetje lijkt op Raster, is dat de blik vooral gericht is op wat er buiten de landsgrenzen gebeurt. In dit eerste nummer ligt het accent op poëzie. We vinden onder meer een portret van de Chinees-Taiwanese dichter Shang Ch'in, poëzie van de Zweed Lars Gustafsson, de Amerikaan Russel Edson, de Australiër Les Murray en de Duitse Monika Rinck. Proza is er van de Amerikaan Richard Powers en de Fransman Pierre Michon. Poëzie van eigen bodem is er ook: Jan Baeke en Tonnus Oosterhoff droegen enkele pagina's bij.
De buitenlandse dichters en schrijvers worden kort en helder geïntroduceerd door liefhebbers met kennis van zaken, of hun vertalers. Maar die introducties zijn afgedrukt in kolommen smaller dan die in een krant, wat voor de bladspiegel wel mooi is, maar niet zo aangenaam bij het lezen. Gelukkig zijn de opgenomen tekstfragmenten wel gewoon over de volle breedte van de pagina afgedrukt.
Op de onderling zeer verschillende gedichten van Les Murray na, hebben de buitenlandse dichters met elkaar gemeen dat ze "proza-gedichten" schrijven: het zijn bijna korte verhaaltjes, met een per dichter variërende abstractiegraad. Een kennismaking met poëten uit den vreemde is een goed uitgangspunt voor een eerste nummer van een nieuw tijdschrift (al is Gustafsson, in de vertaling van Bernlef, al een bekende voor de Raster-lezer). Niet nodig om daar nog meer pretenties bij te hebben. Zo urgent en ontkoombaar zijn het verhaal van Richard Powers en het essay van Janneke Wesseling (over de horizon in de schilderkunst) nu ook weer niet.
Interessant om nog te vermelden is dat de website die het tijdschrift hoort geen slap aftreksel is van de papieren versie, in navolging van De Revisor (zij het minder interactief).

Tags: Periodiek
Geplaatst door Wineke de Boer op 02-08-2011
Verwante berichten
Periodiek
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening